کاخ چهل ستون

کاخ چهل ستون اصفهان به عنوان یکی از تاریخی ترین شهر های ایران و خاور میانه آثار بسیاری به مانند کاخ چهل ستون از زمان پادشاهان قدیمی دارد که نشان میدهد این شهر از دیر باز مورد توجه افراد مهم ایران بوده است. معرفی کاخ چهل ستون کاخ چهل ستون کاخ چهل ستون که بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد، در دوره شاه عباس یکم احداث آن آغاز شد. شاه ...