منار جنبان

منار جنبان منارجنبان اصفهان یکی از آثار تاریخی این شهر است که عارفی به نام «عبدالله کارلادانی» در آن به خاک سپرده شده‌است. نکته قابل توجه دربارهٔ این بنای تاریخی این است که با حرکت دادن یک مناره، مناره دیگر نیز به حرکت و جنب و جوش می ‌آید و لازم  به ذکر است هر مناره دارای پهنای نه متری و بلندای هفده متری می‌باشد. تاریخی که بر فراز ...